Blog: Een spannende oefening

25-08-2017

Een blog door Dennis van der Veen, crisismanager Waddenzee bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is als waterkwaliteitsbeheerder verantwoordelijk voor het beschermen van de Waddenzee tegen olieverontreinigingen. Dit is geen eenvoudige opgave. De Waddenzee is een kwetsbaar en uniek werelderfgoed dat beschermd moet worden. Het is ook nog eens een heel gevarieerd gebied en soms moeilijk bereikbaar waardoor je niet de standaard maatregelen in kunt zetten voor het bestrijden van olie.

 

Lokale plannen om de olie te bestrijden

De afgelopen 2,5 jaar heb ik samen met collega’s en allerlei experts gewerkt aan het opstellen van de zogenaamde inzetplannen oliebestrijding Waddenzee. Eigenlijk de lokale doorvertaling van het Ecologisch Spoorboekje waarin beschreven wordt welke maatregelen je in kunt zetten afhankelijk van het type olie en het type gebied (strand, kwelder, zandplaat, etc.).

 

Per eiland en voor de Waddenkust van Noord-Holland, Friesland en Groningen hebben wij een bijeenkomst met betrokken gebieds- en natuurbeheerders, gemeente en veiligheidsregio’s georganiseerd. Zij hebben veel kennis over het eigen gebied en kunnen adviseren hoe deze beschermd kan worden, bijvoorbeeld door kwelders af te sluiten met zandzakken of olieschermen. Soms kan je zelfs beter niets doen omdat je door het opruimen de natuur ook kunt beschadigen.

 

Oefenen, oefenen, oefenen

Maar plannen maken is leuk en noodzakelijk maar niet voldoende. Omdat kennis snel weg kan zakken, is het van belang dat de inzetplannen regelmatig geoefend worden. De inzetplannen zijn onderdeel van het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee waardoor de plannen in het traject van opleiden, trainen en oefenen van de hulpdiensten wordt opgenomen. Maar ook oefenen met de gebieds- en natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is van belang. Want als er een keer een grote hoeveelheid olie terecht komt in de Waddenzee moeten we goed op elkaar ingespeeld zijn. Het is belangrijk dat wij elkaar kennen en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Dat geldt voor mensen in het veld, maar ook voor de bestuurders. En daarom organiseert Rijkswaterstaat samen met vele partners deze grootschalige oefening. Ik kijk uit naar de oefening. Het worden drie spannende dagen waar alle facetten van oliebestrijding aan bod komen.

 

Lees hier wat er allemaal gebeuren tijdens de oefening

 

 

Contact
Heeft u vragen over de oefening? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Contact pers
Klik hier om naar de perspagina te gaan